Prawo energetyczne

Praktyka kancelarii w zakresie prawa energetycznego obejmuje:

Przyłączanie do sieci odbiorców i źródeł energii – posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie przyłączeń do sieci ciepłowniczej, jesteśmy autorami wzorców umów o przyłączenie, reprezentujemy operatorów sieci ciepłowniczych w negocjacjach i sporach z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie źródeł ciepła, w tym OZE, do sieci.

Sprzedaż ciepła – doradzamy przedsiębiorcom z sektora ciepłowniczego w sprawach związanych z prawidłową redakcją umów sprzedaży ciepła, także w zakresie eliminacji klauzul niedozwolonych.

Unbundling – doradzamy w sprawach związanych z rozdziałem przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej od jej wytwarzania i sprzedaży odbiorcom końcowym.

Szybka sieć telekomunikacyjna – doradzamy przedsiębiorstwom energetycznym w negocjacjach i sporach dotyczących udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Plany rozwoju i plany zaopatrzenia – pomagamy w opracowaniu planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych oraz założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Nasi specjaliści

Piotr Zamroch

Partner, Radca prawny

Iwo Fisz

Radca prawny

Causes of Family & Matrimonial

While some car accidents are the fault of no one, countless numbers of them are the direct result of the negligent and careless actions of drivers. In dealing with car accident claims, we thoroughly examine the circumstances of the accident to ascertain the cause and to identify the liable party. Common causes of car accidents include:

If you are involved in a motor car accident and suffer an injury from the unfortunate incident, don’t be quick to accept an insurance compensation before consulting with an experienced car accident lawyer. Our car accident attorneys could help you pursue maximum compensation for your car crash injuries as well as other matters such as getting the best medical care, managing work loss, obtaining medical benefits and structuring financial recoveries to attain a long-term financial security.

Uninsured/Underinsured Motorist Claims

Our firm is also experienced in handling uninsured and underinsured motorist claims. Legal issues could become extremely complicated when the at-fault driver does not have insurance or not enough insurance coverage to cover the damages. We help car accident victims draw upon their own uninsured and underinsured motorist insurance to enable them to get the compensation they need. We pride ourselves with the best car accident attorneys in Los Angeles and would leave no stone until you get what you deserve.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.