Polityka prywatności

Zakres Polityki Prywatności

Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni spółka partnerska

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje użytkowników bloga oraz subskrybentów Biuletynu Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch radcowie prawni spółka partnerska i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki subskrybentów, klientów i użytkowników oraz zabezpieczenie danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Dane osobowe

Dane osobowe podane przez subskrybenta Biuletynu, oraz użytkownika bloga przetwarzane są przez Sienkiewicz i Zamroch radcowie prawni spółka partnerska (dalej: Spółka) w celu przesłania newslettera oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem bloga wiadomość.

Spółka jest administratorem powyższych danych i zastrzega, iż nie sprzedaję i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych /użytkowników tego bloga oraz danych subskrybentów Biuletynu.

Podstawą przetwarzania danych subskrybentów Biuletynu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, natomiast użytkowników bloga art. 6 ust. 1 lit b RODO.

W celu ochrony danych osobowych subskrybenta, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Subskrybentowi lub użytkownikowi bloga przysługuje prawo do:

  • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • Sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  • Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • Przenoszenia danych,
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Spółka zastrzega jednak możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest odpowiedź na zadane za pośrednictwem bloga pytanie oraz niemożliwe jest przesłanie Biuletynu.

Spółka usuwa dane użytkowników bloga po miesiącu, natomiast subskrybentów Biuletynu po 7 dniach od dnia wycofania zgody. Spółka może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli subskrybent naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności subskrybenta, klienta lub użytkownika bloga.

Spółka nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane użytkowników bloga lub subskrybentów Biuletynu nie są profilowane.

Użytkownikom bloga i subskrybentom Biuletynu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookie

Blog wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. W ramach bloga mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz