Karol Sienkiewicz

Karol Sienkiewicz

Kontakt:

Moje doświadczenie

Od 1998 r., czyli od początku drogi zawodowej, pracuję dla firm z sektora energetyki. Początkowo związałem się z branżą ciepłowniczą, ale obecnie pracuję również w sektorze paliwowym czy elektroenergetycznym. Do moich klientów należą też przedsiębiorcy branży budowlanej, wydobycia kruszyw czy nowych technologii. Stale doradzam im w zakresie zabezpieczenia i odzyskiwania wierzytelności, w sprawach korporacyjnych czy sprawach pracowniczych.

Współpracuję z szeregiem podmiotów z branży energetycznej, w tym offshore. Moje artykuły publikuje m.in. portal ekonomiczny Gazety Wyborczej i portal offshorewindpoland.pl, często występuję na konferencjach branżowych. Z ramienia Bussines Centre Club przez wiele lat byłem członkiem Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jestem też członkiem Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Ukończyłem studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego „Morska energetyka wiatrowa – zarządzanie oraz przygotowanie i realizacja inwestycji”. Z uwagi na moje doświadczenie korporacyjne sądy rejestrowe często wyznaczają mnie na kuratora spółek.

Jestem autorem bloga poświęconego dochodzeniu wierzytelności.

Moje specjalizacje:

Sprawy

She has obtained over $150,000,000.00 in verdicts and settlements on behalf of his clients. In 2007, He obtained the largest employment verdict against a public entity in the United States for $19.1 Million. The following cases are some of the verdicts and settlements that Mr. Paboojian has obtained on behalf of his clients:

Achievements Acquired

  1. City of London Law Society Lifetime Achievement Award
  2. Editor’s Award: Law Firm Leader of the Year
  3. M&A Team of the Year (Large Deal)
  4. M&A Team of the Year (Medium-Sized Deal)

My Skills

Practice Area
78%
Happy Customer
90%
Firm Size
84%
Success Case
98%