Przesył i dystrybucja

Nasza praktyka w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych obejmuje w szczególności:

Strategie postępowania i procedury wewnętrzne – pomagamy w budowaniu polityk postępowania oraz procedur dotyczących budowy, remontów i konserwacji urządzeń przesyłowych każdego rodzaju oraz dotyczących roszczeń zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości obciążonych infrastrukturą liniową.

Świadczenia za korzystanie z nieruchomości – doradzamy w zakresie wartości ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności przesyłu oraz odszkodowań za ograniczenie własności na potrzeby urządzeń liniowych, negocjujemy wysokość wynagrodzeń i odszkodowań z właścicielami gruntów, przygotowujemy stanowiska wobec treści operatów szacunkowych.

Reprezentacja w rokowaniach i sporach – prowadzimy negocjacje w imieniu przedsiębiorców przesyłowych, przygotowujemy projekty ugód i innych umów, występujemy jako pełnomocnicy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Pomoc w sprawnym prowadzeniu inwestycji – jesteśmy doświadczonymi doradcami w inwestycjach liniowych na wszystkich etapach, w szczególności pomagamy pozyskać prawa do nieruchomości w sposób sprawny i minimalizujący ryzyko prawne inwestora.

Regulacja stanów istniejących – reprezentujemy Klientów w sporach z właścicielami nieruchomości obciążonych infrastrukturą, pozyskujemy prawo do gruntu z wykorzystaniem zasiedzenia służebności, prowadzimy rokowania i spory z zarządcami dróg publicznych, w tym z uwagi na budowę albo przebudowę dróg z istniejącą w nich infrastrukturą.

Swoją wiedzą dzielimy się w blogu: www.przesył-energii.pl.

Nasi specjaliści

Piotr Zamroch

Partner, Radca prawny

Iwo Fisz

Radca prawny

Adriana Łaszewska

Radca prawny

Edyta Stark

Radca prawny

Causes of Health Law

While some car accidents are the fault of no one, countless numbers of them are the direct result of the negligent and careless actions of drivers. In dealing with car accident claims, we thoroughly examine the circumstances of the accident to ascertain the cause and to identify the liable party. Common causes of car accidents include:

If you are involved in a motor car accident and suffer an injury from the unfortunate incident, don’t be quick to accept an insurance compensation before consulting with an experienced car accident lawyer. Our car accident attorneys could help you pursue maximum compensation for your car crash injuries as well as other matters such as getting the best medical care, managing work loss, obtaining medical benefits and structuring financial recoveries to attain a long-term financial security.

Uninsured/Underinsured Motorist Claims

Our firm is also experienced in handling uninsured and underinsured motorist claims. Legal issues could become extremely complicated when the at-fault driver does not have insurance or not enough insurance coverage to cover the damages. We help car accident victims draw upon their own uninsured and underinsured motorist insurance to enable them to get the compensation they need. We pride ourselves with the best car accident attorneys in Los Angeles and would leave no stone until you get what you deserve.