Wierzytelności

Praktyka dochodzenia wierzytelności obejmuje m.in.:

Przygotowanie i wdrożenie strategii zabezpieczenia roszczeń w oparciu o weksle, hipoteki, zastaw czy poręczenia – świadczymy usługi w zakresie prawidłowego ustalania treści umów handlowych, kierując się zasadą minimalizacji ryzyka braku zapłaty oraz kosztów dochodzenia roszczeń. Klientom udostępniamy tzw. pieczęć prewencyjną.

Wezwanie do zapłaty – po powstaniu zaległości bezzwłocznie wysyłamy wezwanie do zapłaty, spełniające wymogi kodeksu postępowania cywilnego; już samo powstanie takiej zaległości upoważnia do żądania rekompensaty.

Zabezpieczenie roszczeń – świadczymy usługi w zakresie zabezpieczenia roszczeń jeszcze na etapie przed wszczęciem postępowania sądowego, co znacznie zmniejsza ryzyko bezskutecznej egzekucji.

Prowadzenie sporów sądowych z dłużnikami – reprezentujemy wierzycieli w sprawach cywilnych i gospodarczych we wszystkich sprawach: o zapłatę, ze skargi pauliańskiej, przeciwko członkom zarządów czy o wyjawienie majątku.

Wszczynanie postępowań pomocniczych – doradzamy i reprezentujemy klientów przy prowadzeniu innych postępowań przeciwko dłużnikom oraz członkom zarządów, takich jak zakaz działalności, postępowania karne albo o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym na podstawie art. 777 kpc.

Współpraca z komornikami – reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych, aktywnie uczestnicząc w poszukiwaniu majątku dłużników.

Wydawanie opinii prawnych – sporządzamy analizy prawne na potrzeby wewnętrzne wierzycieli, m.in. w zakresie przedawnienia roszczeń czy możliwości zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu, niezbędnych do tzw. czyszczenia bilansu.

Swoją wiedzą dzielimy się na popularnych blogach – www.dochodzeniewierzytelnosci.pl oraz www.pozewzfaktury.pl.

Nasi specjaliści

Karol Sienkiewicz

Partner, Radca prawny

Wojciech Jeliński

Radca prawny

Causes of Litigation Attorneys

While some car accidents are the fault of no one, countless numbers of them are the direct result of the negligent and careless actions of drivers. In dealing with car accident claims, we thoroughly examine the circumstances of the accident to ascertain the cause and to identify the liable party. Common causes of car accidents include:

If you are involved in a motor car accident and suffer an injury from the unfortunate incident, don’t be quick to accept an insurance compensation before consulting with an experienced car accident lawyer. Our car accident attorneys could help you pursue maximum compensation for your car crash injuries as well as other matters such as getting the best medical care, managing work loss, obtaining medical benefits and structuring financial recoveries to attain a long-term financial security.

Uninsured/Underinsured Motorist Claims

Our firm is also experienced in handling uninsured and underinsured motorist claims. Legal issues could become extremely complicated when the at-fault driver does not have insurance or not enough insurance coverage to cover the damages. We help car accident victims draw upon their own uninsured and underinsured motorist insurance to enable them to get the compensation they need. We pride ourselves with the best car accident attorneys in Los Angeles and would leave no stone until you get what you deserve.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.