Prawo pracy

Nasze usługi w zakresie prawa pracy obejmują indywidualne i zbiorowe prawo pracy.

Praktyka indywidualnego prawa pracy to m.in.:

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz kadry menadżerskiej – świadczymy usługi w zakresie prawidłowego ustalania treści umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, doradzamy w sprawach zwolnień pracowników, kierując się zasadą minimalizacji ryzyka sporu.

Prowadzenie sporów sądowych z pracownikami – reprezentujemy pracodawców przed Sądami Pracy we wszystkich sprawach z powództwa pracowników, w szczególności w zakresie zwolnień z pracy, odszkodowań oraz mobbingu.

Ochrona danych osobowych pracowników/RODO – wspieramy pracodawców we wszystkich prawnych aspektach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników, także w zakresie zgodności z regulacjami RODO.

Praktyka zbiorowego prawa pracy to m.in.:

Rokowania ze związkami zawodowymi – związki zawodowe to ważny i wymagający partner, dlatego kompleksowo wspieramy Klientów w zakresie relacji ze stroną społeczną, począwszy od ustaleń treści źródeł prawa pracy aż po spory zbiorowe.

Przejścia zakładu pracy – doradzamy w zakresie prawnych aspektów transferów pracowniczych, w szczególności w związku z łączeniem spółek i restrukturyzacją.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – rozumiemy, że działalność socjalna pracodawców ma coraz większe znaczenie dla załogi, dlatego pomagamy w ustalaniu treści regulaminu ZFŚS oraz innych form wspierania pracowników.

Swoją wiedzą dzielimy się na blogu: www.prawodlapracodawcy.pl.

Nasi specjaliści

Agata Kicińska

Radca prawny

Karol Sienkiewicz

Partner, Radca prawny

Causes of Estate Administration

While some car accidents are the fault of no one, countless numbers of them are the direct result of the negligent and careless actions of drivers. In dealing with car accident claims, we thoroughly examine the circumstances of the accident to ascertain the cause and to identify the liable party. Common causes of car accidents include:

If you are involved in a motor car accident and suffer an injury from the unfortunate incident, don’t be quick to accept an insurance compensation before consulting with an experienced car accident lawyer. Our car accident attorneys could help you pursue maximum compensation for your car crash injuries as well as other matters such as getting the best medical care, managing work loss, obtaining medical benefits and structuring financial recoveries to attain a long-term financial security.

Uninsured/Underinsured Motorist Claims

Our firm is also experienced in handling uninsured and underinsured motorist claims. Legal issues could become extremely complicated when the at-fault driver does not have insurance or not enough insurance coverage to cover the damages. We help car accident victims draw upon their own uninsured and underinsured motorist insurance to enable them to get the compensation they need. We pride ourselves with the best car accident attorneys in Los Angeles and would leave no stone until you get what you deserve.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.