Spółki

Praktyka Kancelarii obejmuje m.in.:

Zakładanie spółek – doradzamy w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowujemy i opiniujemy umowy i statuty, zakładamy spółki przez Internet.

Reprezentacja w postępowaniach rejestrowych – przygotowujemy dokumenty do rejestru przedsiębiorców KRS, składamy wnioski oraz sprawozdania finansowe.

Obsługa organów spółek – pomagamy przy organizowaniu oraz prowadzeniu posiedzeń organów spółek, w tym zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

Przygotowanie dokumentacji korporacyjnej – przygotowujemy zmiany w aktach wewnętrznych spółek oraz projekty uchwał organów spółek.

Obsługa na każdym etapie funkcjonowania – doradzamy w zakresie łączenia, podziału, przekształcania oraz likwidacji spółek.

Współpraca z notariuszami – pomagamy przy organizowaniu czynności notarialnych i uczestniczymy w nich.

Reprezentacja w sporach korporacyjnych – reprezentujemy spółki, ich wspólników oraz członków organów w sporach korporacyjnych.

Swoją wiedzą dzielimy się na blogu www.konstytucjabiznesu.biz.

Nasi specjaliści

Karol Sienkiewicz

Partner, Radca prawny

Oliwia Radlak

Radca prawny

Causes of Bankruptcy

While some car accidents are the fault of no one, countless numbers of them are the direct result of the negligent and careless actions of drivers. In dealing with car accident claims, we thoroughly examine the circumstances of the accident to ascertain the cause and to identify the liable party. Common causes of car accidents include:

If you are involved in a motor car accident and suffer an injury from the unfortunate incident, don’t be quick to accept an insurance compensation before consulting with an experienced car accident lawyer. Our car accident attorneys could help you pursue maximum compensation for your car crash injuries as well as other matters such as getting the best medical care, managing work loss, obtaining medical benefits and structuring financial recoveries to attain a long-term financial security.

Uninsured/Underinsured Motorist Claims

Our firm is also experienced in handling uninsured and underinsured motorist claims. Legal issues could become extremely complicated when the at-fault driver does not have insurance or not enough insurance coverage to cover the damages. We help car accident victims draw upon their own uninsured and underinsured motorist insurance to enable them to get the compensation they need. We pride ourselves with the best car accident attorneys in Los Angeles and would leave no stone until you get what you deserve.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.

If you are the victim of a trucking accident, understanding who is responsible for your injuries can be complicated. There is often a web of players that could be liable, and figuring out who they are isn’t always easy.