Dorota Nowacka

Dorota Nowacka

Kontakt:

Moje doświadczenie

Swoją praktykę zawodową koncentruję na tematyce urządzeń przesyłowych. Zajmuję się regulowaniem stanu prawnego urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej i pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości. W pracy skupiam się na wieloaspektowej analizie spraw wykorzystując doświadczenie zdobyte w branży budowlanej, gazownictwa, ciepłownictwa, zamówień sektorowych i prawa zamówień publicznych. Uczestniczyłam w negocjacjach dotyczących warunków wykonania zamówienia oraz w posiedzeniach branżowych, analizowałam i opracowywałam dokumentację na etapie udzielania zamówienia oraz realizacji inwestycji. Dotychczasowa współpraca z wykonawcami z branży budowlanej i gazownictwa w zakresie organizacji i kontroli przebiegu procesu budowlanego pozwala mi łączyć kwestie prawne z praktycznym podejściem do analizowanych zagadnień.

Specjalizacje:

Sprawy

He has obtained over $150,000,000.00 in verdicts and settlements on behalf of his clients. In 2007, He obtained the largest employment verdict against a public entity in the United States for $19.1 Million. The following cases are some of the verdicts and settlements that Mr. Paboojian has obtained on behalf of his clients:

Achievements Acquired

  1. City of London Law Society Lifetime Achievement Award
  2. Editor’s Award: Law Firm Leader of the Year
  3. M&A Team of the Year (Large Deal)
  4. M&A Team of the Year (Medium-Sized Deal)

My Skills

Practice Area
78%
Happy Customer
90%
Firm Size
84%
Success Case
98%